Velkommen til Round Table Norge på nett!

Round Table Norge har som hovedoppgave å:

-bringe sammen unge menn av forskjellige Yrke for gjennom samarbeid og vennskap å øke kunnskap og forståelse for hverandre.

-å fremme en bedre forståelse av samfunnet og den enkeltes plass i dette.

-å fremme internasjonal forståelse og vennskap.

Round Table Norges motto er:
YT FØR DU KREVER